Rok: 2020

Uroczysty finał Święta Służby Więziennej

Wręczeniem sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyły się w poniedziałek (10 lutego) główne obchody Święta Służby Więziennej. 101 lat temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał pierwsze akty prawne, które stały się podstawą do odbudowy systemu więziennictwa w niepodległej…

Wiceminister Marcin Romanowski na sesji OECD w Paryżu

„Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcin Romanowski wziął udział w sesji ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która odbyła się w środę (5 lutego) w Paryżu i poświęcona była sprawom związanym z przemocą domową.” Czytaj dalej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wiceminister-marcin-romanowski-na-sesji-oecd-w-paryzu Źródło:…

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z komisarz Verą Jourovą – konkretna rozmowa oparta na faktach

– W geście dobrej woli zaproponowałem kompromis w sprawie wyłaniania sędziów w Polsce. Chodzi o przeniesienie wprost rozwiązań funkcjonujących w największym państwie europejskim, w Niemczech. Tam sędziów wybierają wyłącznie politycy – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro po dzisiejszym…

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm nie zgodził się dziś (23 stycznia 2020 r.) na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Więcej:…

Nowoczesny sprzęt dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Specjalistyczne urządzenia służące ratowaniu zdrowia i życia ofiar przestępstw trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach dzięki Funduszowi Sprawiedliwości. Jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który odwiedził 16 stycznia 2020 r. pracownię, gdzie uruchamiany jest kupiony za te środki…