NEWS

Uroczysty finał Święta Służby Więziennej

Wręczeniem sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyły się w poniedziałek (10 lutego) główne obchody Święta Służby Więziennej. 101 lat temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał pierwsze akty prawne, które stały się podstawą do odbudowy systemu więziennictwa w niepodległej Polsce.

Więcej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/uroczysty-final-swieta-sluzby-wieziennej

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości / https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc