NEWS

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm nie zgodził się dziś (23 stycznia 2020 r.) na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.

Więcej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sejm-ostatecznie-przyjal-ustawe-gwarantujaca-konstytucyjny-porzadek-w-wymiarze-sprawiedliwosci

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc