Jak rozmawiać z młodym człowiekiem o zagrożeniach
NEWS

Jak rozmawiać z młodym człowiekiem o zagrożeniach

Materiał filmowy ukazujący problematykę dotyczącą umiejętnego przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem, wykazującym możliwość wystąpienia zagrożenia nawiązania bliższego kontaktu z przestępczością i środowiskami przestępczymi, chuligańskimi, narkotykowymi. Film szczególnie przydatny dla rodziców, ale i wychowawców na spotkaniach z rodzicami, na tzw. wywiadówkach lub w celu udostępnienia bezpośrednio konkretnie wybranym rodzicom. W programie udział wzięły: Justyna Iwanowska – psycholog, prof. dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek – Kierownik Zakładu Resocjalizacji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Projekt „Nie przegraj młodości” współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Strona projektu: nieprzegraj.pl