NEWS

30 mln zł na pomoc postpenitencjarną

W całej Polsce powstaną 33 ośrodki, które udzielać będą  pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy na ten cel 30 mln złotych.

Więcej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/30-mln-zl-na-pomoc-postpenitencjarna

Źródło: www.gov.pl