Miesiąc: Grudzień 2019

Projekt NIE PRZEGRAJ MŁODOŚCI w blisko 30 000 szkołach w całej Polsce

Proces wychowania młodego pokolenia to prawdziwe wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Zdarza się, że może być on zagrożony. Do takich zagrożeń należą niewątpliwie wszelkie formy przestępczości. Aby jednak tak się nie stało, należy przeciwstawiać się ich przyczynom. Znaczną efektywnością…

Nie zmarnuj swojego życia

W filmie Przemek opowiada, jak zerwał z przestępczością, żyje uczciwie i ma z tego satysfakcję, radość. Adam natomiast wzrastał w otoczeniu kryminogennym wśród osób, które na co dzień dopuszczały się szeregu wykroczeń i łamania prawa. Teraz opowiada, jak potoczyły się…

Jak rozmawiać z młodym człowiekiem o zagrożeniach

Materiał filmowy ukazujący problematykę dotyczącą umiejętnego przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem, wykazującym możliwość wystąpienia zagrożenia nawiązania bliższego kontaktu z przestępczością i środowiskami przestępczymi, chuligańskimi, narkotykowymi. Film szczególnie przydatny dla rodziców, ale i wychowawców na spotkaniach z rodzicami, na tzw. wywiadówkach lub…

Niepokojące sygnały

Film ma na celu pomóc rodzicom w rozpoznawaniu sygnałów, które mogą sugerować, że ich dziecko może być zagrożone, poddawane wpływom kryminogennych czynników. Materiał pokazuje także, jak podnieść czujność rodziców i ich świadomą obserwację zachowań dzieci. W wywiadzie specjaliści wskazują, jakiego…

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zmian dotyczących aktywności sędziów

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiony w Sejmie przez grupę posłów projekt zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym w żadnym przypadku nie ogranicza niezawisłości sędziów, którzy stanowią ważny element demokratycznego państwa prawa. Pozwoli…

30 mln zł na pomoc postpenitencjarną

„W całej Polsce powstaną 33 ośrodki, które udzielać będą  pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy na ten cel 30 mln złotych.„ Więcej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/30-mln-zl-na-pomoc-postpenitencjarna Źródło: www.gov.pl

„Prawo & Mediacja” – Międzynarodowa konferencja z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

„Wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski otworzył dzisiaj (6.12.2019) Międzynarodową Konferencję pn. „Prawo i Mediacja”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Izbę Adwokacką w Białymstoku we współpracy z Izbą Przemysłową i Uniwersytetem w Białymstoku.„ Więcej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/prawo–mediacja—miedzynarodowa-konferencja-z-udzialem-wiceministra-marcina-romanowskiego…